6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla İzka İnşaat Taahhüt Mühendislik Limited Şirketi (“İzka İnşaat” veya “Şirket”) tarafından çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz açık rızanıza dayalı olarak Şirketimize iletilen iş başvuru formları/özgeçmişler yoluyla toplanmaktadır.

Çalışan adayı olarak kişisel verileriniz Şirketimizde muhafaza edilmekte olup İzka İnşaat’ın grup şirketleri ile paylaşılmaktadır.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki talep ve başvurularınızı Şirketimize iletebilirsiniz. Konu hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için internet sitemizde yayımlanan (www.izka.com.tr) “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı” inceleyebilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AÇIK RIZA BEYANI

İzka İnşaat Taahhüt Mühendislik Limited Şirketi (“İzka İnşaat”) olarak işbu İş Başvuru Formunda bulunan kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin yukarıdaki aydınlatma metninde bilginize sunulan kapsamda işlenebilmesi ve gerektiğinde aktarılabilmesi için açık rızanıza ihtiyaç duyuyoruz.

Bu çerçevede, söz konusu verilerinizin İzka İnşaat tarafından çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi ile iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmesine ve bu amaçla sınırlı olarak İzka İnşaat’ın grup şirketlerine aktarılmasına onay veriyor musunuz?

Evet, onay veriyorum.  
Hayır, onay vermiyorum.  

 

 

VERİ SAHİBİ
AD/SOYADI:
İMZA: TARİH: