ÜSTYAPI PROJELERİ

 • Konut: konut, rezidans, villa
 • Ofis ve İş Merkezleri
 • Ticari ve Alışveriş Merkezleri
 • Hastane ve Sağlık Tesisleri
 • Okul ve Eğitim Tesisleri
 • Askeri Tesisler: hangar, apron
 • Restorasyon ve Renovasyon

ALTYAPI PROJELERİ

 • Yeraltı ve Yerüstü Raylı Sistemler
 • Yol
 • Çevre Düzenleme
 • Elektrik
 • Kanalizasyon
 • Sulama ve Drenaj
 • Su Arıtma Tesisleri